НВК«Провесінь» (дошкільне відділення)
Методична робота

                                                               

   

 

      В умовах реформування національної системи освіти в Україні важливого значення набуває організація методичної роботи в дошкільному закладі. Головна її мета – допомогти педагогічним кадрам в реалізації актуальних питань розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності та фахового рівня педагогічних кадрів; активізація творчого потенціалу; формування здатності до швидкої адаптації в умовах, що постійно змінюються. Вирішити ці багатопланові завдання підвищення кваліфікації педагогічних кадрів можна через створення оптимальної системи методичних заходів та надання педагогам права вільного вибору тих форм, які максимально враховують їхні потреби, запити та інтереси.

    

                                

 

 

Оптимізація педагогічного процесу у закладі спрямована на:

 

оновлення змісту дошкільної освіти;
активізацію творчого потенціалу педагогічних працівників;
організацію дієвого освітнього простору і середовища.
Головними завданнями методичної роботи ДНЗ є:
підвищення соціально-психологічної культури педагогічних працівників;
вдосконалення педагогічної майстерності та сприяння особистісному професійному зростанню педагогів;
сприяння в опануванні світовою, національною, побутовою культурою.
підтримка ділового тонусу педагогів;
стимулювання розвитку ініціативи, творчості, пошуку;
створення умов для праці в режимі розвитку, в напрямку опанування новими методами, прийомами, засобами, технологіями, системою навчання та виховання, підвищення комп’ютерної грамотності.

           

           

    Планування методичної роботи нашого закладу відображено у річному плані роботи в розділах «Методична робота з кадрами» та «Робота методичного кабінету». Організація методичної роботи з педагогічними кадрами носить діагностично-прогностичний характер, базується на глибокому аналізі роботи при проведенні освітньо - виховного процесу. Діагностування педагогів проводиться систематично за допомогою анкетування, перегляду педпроцесу.

 

    
Методичний кабінет є центром усієї методичної роботи, осередком традицій дошкільного навчального закладу, які вже склалися протягом багатьох років існування.

 

 Зміст методичної роботи реалізується у різних формах:
- масові (педради, семінари, виставки, консультації, колективні перегляди);
- групові (наставництво, ініціативні групи);
- індивідуальні (самоосвіта, докурсові і післякурсові завдання,
                                                                          атестація, творчі групи