НВК«Провесінь» (дошкільне відділення)
Розклад організованої діяльності

 

Під час складання розкладу занять враховується їхнє домінуюче навантаження на дитину (психічне, фізичне, емоційне), передбачається раціональне чергування видів діяльності (розумова, рухова, практично-прикладна) на кожному з них та доцільне використання місць для проведення занять (зокрема, спортивної та музичної зали, ігрового, спортивного майданчиків).

 

      ЗАНЯТТЯ МОЖУТЬ БУТИ ОРГАНІЗОВАНІ ФРОНТАЛЬНО, ПІДГРУПАМИ, ІНДИВІДУАЛЬНО ЗАЛЕЖНО ВІД ВІКУ ДІТЕЙ, ПЕДАГОГІЧНОЇ МЕТИ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДУ, ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГА.

   ПЕДАГОГИ ПОЄДНУЮТЬ ВЕРБАЛЬНІ, НАОЧНІ І ПРАКТИЧНІ МЕТОДИ, ВІДВОДЯТЬ НАЛЕЖНЕ МІСЦЕ ПРОДУКТИВНИМ ВИДАМ ДІЯЛЬНОСТІ, В ЯКИХ ДОШКІЛЬНИК ЗДАТЕН ДО САМОВИРАЖЕННЯ І САМОРЕАЛІЗАЦІЇ (МАЛЮВАННЯ, ЛІПЛЕННЯ, КОНСТРУЮВАННЯ, ХУДОЖНЯ ПРАЦЯ), А ТАКОЖ МОВЛЕННЄВІЙ, РУХОВІЙ, МУЗИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. ДБАЮТЬ ПРО ТЕ, ЩОБ ДІТИ ВІЛЬНО ОРІЄНТУВАЛИСЯ У СТВОРЕНИХ НИМИ РОЗВИВАЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩАХ, МАЛИ ВІЛЬНИЙ ДОСТУП ДО ВСІХ ЙОГО СКЛАДОВИХ, САМОСТІЙНО ДІЯЛИ В НИХ, ДОДЕРЖУЮЧИСЬ НОРМ ТА ПРАВИЛ ПЕРЕБУВАННЯ В РІЗНИХ ОСЕРЕДКАХ. ВИХОВАТЕЛІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЕМОЦІЙНИЙ КОМФОРТ ДІТЕЙ, СТВОРЮЮТЬ СПРИЯТЛИВІ УМОВИ ДЛЯ ЇХ ПСИХІЧНОГО І ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ.

   ПЕДАГОГИ ВІКОВИХ ГРУП ЗДІЙСНЮЮТЬ СИСТЕМАТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОЇ ДИТЯЧОЇ ОСОБИСТОСТІ: ФІЗИЧНЕ, РОЗУМОВЕ, ЕСТЕТИЧНЕ, МОРАЛЬНЕ, ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ.

    УПРОДОВЖ ВСЬОГО ДНЯ ОРГАНІЗОВУЮТЬСЯ РІЗНІ ВИДИ ІГОР З УРАХУВАННЯМ ЇХ ІГРОВИХ ІНТЕРЕСІВ, МІСЦЯ ГРИ В РЕЖИМІ ДНЯ, МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ, ЗМІСТУ ПОПЕРЕДНІХ І НАСТУПНИХ ФОРМ РОБОТИ, СЕЗОННИХ УМОВ, СТУПЕНЯ ФІЗИЧНОГО ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ДІТЕЙ. САМОСТІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДІТЕЙ ОРГАНІЗУЄТЬСЯ ЩОДНЯ В ПЕРШІЙ ТА ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ДНЯ. ПРОТЯГОМ ДНЯ ПОЄДНУЮТЬСЯ РІЗНІ ЗА ЗМІСТОВОЮ СПРЯМОВАНІСТЮ ЇЇ ВИДИ (ХУДОЖНЯ, РУХОВА, МОВЛЕННЄВА, ІГРОВА, ТРУДОВА, ДОСЛІДНИЦЬКА…) ТА ПОСТУПОВО ЗАЛУЧАЮТЬСЯ ДО УЧАСТІ В НИХ ВСІ ДІТИ ГРУПИ.  ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА З ДІТЬМИ ЯК САМОСТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА ПРОВОДИТЬСЯ З ВИХОВАНЦЯМИ У ВІЛЬНІ ГОДИНИ (ПІД ЧАС РАНКОВОГО ПРИЙОМУ, ПРОГУЛЯНОК…) В ПРИМІЩЕННЯХ І НА СВІЖОМУ ПОВІТРІ. ВОНА ОРГАНІЗОВУЄТЬСЯ З МЕТОЮ АКТИВІЗАЦІЇ ПАСИВНИХ ДІТЕЙ, ДОДАТКОВИХ ЗАНЯТЬ З ОКРЕМИМИ ДІТЬМИ.

ГУРТКИ Є ДОДАТКОВОЮ ОРГАНІЗАЦІЙНОЮ ФОРМОЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ. ГУРТКОВІ ЗАНЯТТЯ (ІНОЗЕМНА МОВА, ХОРЕОГРАФІЯ) ПРОВОДЯТЬСЯ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ДНЯ, У ЧАС, ВІДВЕДЕНИЙ ДЛЯ ІГОР ТА САМОСТІЙНОЇ ХУДОЖНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ. ТРИВАЛІСТЬ ЇХ ВІДПОВІДАЄ ЗАЗНАЧЕНИМ НОРМАМ ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ, А ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ СТАНОВИТЬ 2 РАЗИ НА ТИЖДЕНЬ.

 

Пріоритетним напрямком роботи залишається збереження та зміцнення здоров’я, формування здорового способу життя дошкільнят, активної життєвої позиції щодо власного життя та власної безпеки.